Tuesday, August 28, 2012

Pada Hari itu Bumi Menceritakan Beritanya


Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w membaca ayat yang bermaksud: “Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.”

Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya: Adakah kamu tahu apakah yang akan diberitahu oleh bumi itu nanti? Para sahabat menjawab: Allah s.w.t. dan RasulNya yang lebih mengetahui.
Rasulullah s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, sama antara lelaki ataupun perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di atasnya. Bumi akan berkata: Dia telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini. Itulah berita yang akan diberitahu oleh bumi.” (Hadis riwayat Imam Tirmizi).


Kesimpulan Hadist:
  1. Dorongan supaya melakukan amal soleh dan menjauhkan diri dari melakukan maksiat.
  2. Kemampuan Allah s.w.t menjadikan benda-benda dapat bercakap di mana bumi akan memberi saksi terhadap setiap perkara yang terjadi.
  3. Larangan keras terhadap orang yang melakukan maksiat, walaupun dia jauh dari pandangan orang lain tetapi bumi tetap akan memberi saksi di hadapan Allah s.w.t yang menjadi hakim di hari kiamat kelak.

No comments:

Post a Comment