Thursday, August 30, 2012

Kisah Nyata MuallafKisah Nyata Muallaf, berisi kesaksian-kesaksian para muallaf sehingga ia memilih Islam sebagai bekal kematiannya. Sangat menarik, silahkan disimak hidayah-hidayah yang mereka terima.

Download Materinya pada alamat dibawah ini:

No comments:

Post a Comment