Tuesday, July 17, 2012

Marhaban Yaa Ramadhan (10) dan 120 KUNCI SURGA

(dari buku "120 Kunci Surga - Qur'an & Sunnah
Oleh Thaha Abdullah 'Afifi)Ass.Wr.Wb,


Dalam catatan ke sepuluh kali ini saya mengambil kutipan dari buku dengan judul yang sama seperti diatas. Penjabarannya sangat detai dan jelas. Namun saya sebagai pembuka tulisan tsb ada 120 Kunci Pintu Surga, hanya berupaya bahwa Allah SWT itu sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya yang senantiasa bertaubat. Setiap insan insani beriman pasti akan mengingikan nikamtnya kehidupan dalam surganya Allah itu. Adapun kunci-kunci memasuki surga tidak hanya tertera dalam buku tsb, namun masih banyak, yakni setiap amal shaleh dan setiap pelaksanaan perintah Allah dan larangan-Nya. Begitu juga perintah dan larangan rasul menjadi penyebab selamatnya kita dari neraka, seperti jaminan Allah yang diungkapkan dalam ayat suci-Nya :
"Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik (surga) dan tambahannya..."  
(QS Yunus: 26)

Marilah kita simak garis besarnya dulu seperti yang tertulis dibawah ini. Insya Allah bila ada waktu luang saya akan menuliskan dengan jelasnya apa=apa yang telah tertera pada setiap kunci-kuncinya sebanyak seratus dua puluh kunci surga itu.

KUNCI-KUNCI SURGA MENURUT AL-QUR'AN sbb :
 • Kunci 1-2 : Iman dan Amal Shaleh
 • Kunci 3 : Taqwa
 • Kunci 4 : Mentaati Allah swt dan Rasulullah saw
 • Kunci 5-6 : Hijrah dan Jihad dengan jiwa dan harta
 • Kunci 7-10 : Mendirikan shalat, membayar zakat, beriman kepada para rasul dan memberi pinjaman yang baik kepada Allah
 • Kunci 11-17 : Memenuhi janji kepada Allah, menjalin hubungan sebagaimana perintah Allah, takut akan baik buruknya penghisaban, sabar mencari ridha Allah, mendirikan shalat, berinfak di saat senang dan susah, serta mencegah kejahatan dengan kebajikan
 • Kunci 18 : Taubat
 • Kunci 19-27 : Amalan-amalan "Ibadur Rahman"
 • Kunci 28 : istiqamah
 • Kunci 29-36 : Sifat-sifat Orang yang melakukan Shalat
 • Kunci 37-39 : Memenuhi Nazar, Takut kepada Hari Kiamat dan Memberi Makan kepada Orang yang membutuhkan.
 • Kunci : 40 : Tenteram dengan Dzikirullah

KUNCI-KUNCI SURGA MENURUT AS-SUNNAH sbb :
 • Kunci 41-45 : Ibadah yang Ikhlas, Shalat, zakat, Shaum dan Haji
 • Kunci 46-49 : Shalat Wajib, Shaum Ramadhan, Menghalalkan yg halal dan mengharamkan yang haram
 • Kunci 50 : Menuntut Ilmu
 • Kunci 51-52 : Meninggalkan Peretngakran dan berakhlak uhur
 • Kunci 53-54 : Shalat Dua Rakaat setelah adzan, dan Selalu punya wudhu
 • Kunci 55 : Shalat Dua Rakaat setelah Wudhu
 • Kunci 56 : Adzan
 • Kunci 57 : Membangun Masjid
 • Kunci 58 : Menyingkirkan kotoran dan hal-hal yang mengganggu dari masjid
 • Kunci 59 : Pergi ke masjid pada pagi dan sore hari
 • Kunci 60 : Banyak Sujud
 • Kunci 61 : Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'daiyah
 • Kunci 62-65 : Menyebarkan Salam, Member Makan, Bersilahturahmi, dan Shalat Malam
 • Kunci 66 : Membaca Ayat Kursi setia usai shalat
 • Kunci 67-69 : Memudahkan atau memurahkan dalam urusan jual beli dalam berperkara serta member keputusan
 • Kunci 70 : Jujur dalam berdagang
 • Kunci 71-76 : Berkata Benar, Menepati janji, menunaikan amanat, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan menahan tangan.
 • Kunci 77-79 : Wanita yang menunaikan shalat lima waktu, memelihara kemaluannya, dan mentaati suami
 • Kunci 80 : Mendidik anak perempuan
 • Kunci 81 : Sabar atas kematian anak
 • Kunci 82-84 : Adil, Kasih Sayang dan Iffah
 • Kunci 85 : Kasih sayang terhadap binatang
 • Kunci 86-87 : Melakukan kebajikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain
 • Kunci 88 : Memelihara Kemaluan
 • Kunci 89-91 : Memberi orang yang bakhil, menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan, dan member maaf
 • Kunci 92 : Berbakti kepada Ibu secara khusu
 • Kunci 93 : Mengasuh anak yatim (menyayanginya dan menafkahinya)
 • Kunci 94 : Tidak menyakiti tetangga
 • Kunci 95 : Mengunjungi saudara karena Allah
 • Kunci 96 : Menyinkirkan benda yang menganggu dari jalan
 • Kunci 97 : Takut kepada Allah
 • Kunci 98 : Sabar saat mengalami kebutaan
 • Kunci 99 : Istiqfar
 • Kunci 100 : Shalat Malam
 • Kunci 101-103 : Shaum, Memberi makan fakir miskin, mengantar jenazah dan menjenguk yang sakit
 • Kunci 104 : Shaum
 • Kunci 105-106 : Haji dan Umrah
 • Kunci 107 : Jihad Fi Sabilillah
 • Kunci 108 : Mohon mati syahid fi sabilillah
 • Kunci 109 : Membaca Al-Qur'an
 • Kunci 110-112 : Tidak sombong, tidak punya utang, dan tidak Ghulul (mengambil jatah sebelum dibagi)
 • Kunci 113 : Mati Syahid Fi Sabilillah
 • Kunci 114 : Membaca Qul Huwallahau Ahad (surrah Al Ikhlas)
 • Kunci 115 : Membaca Laa Ilaaha Illallaah
 • Kunci 116 :  Membaca Subhanallah, Al Hamdulillah, Laa Ilaaha Illalaah Wallaahu Akbar, dan La haula Wala Quwwata Illa Billah
 • Kunci 117 : Memuji Allah swt saat susah dan senang
 • Kunci 118 : Dzikir setelah shalat
 • Kunci 119-120 : Memakan yg halal dan mengamalkan sunnah dan menjauhkan diri dari menyakiti orang
 Semoga ke120 kunci diatas menjadi gambaran untuk kita bahwa kita dapat memliki salah satu kuncinya untuk membuka pintu surga tentunya dengan ridha Allah SWT. Puasa Ramadhan tinggal beberapa hari lagi sekiranya masih ada waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala pada bulan penuh barokah ini. Yaa Allah jadikan kami kepada golongan orang-oranga atau umat-Mu yang bersyukur dalam keadaan lapang dan sempit dalam keadaan suka dan duka, amin yra.

Marhaban Yaa Ramadhan

Wassalamualaikum Wr Wb

( sumber )

No comments:

Post a Comment